Tűzvédelem Kezdőoldal

Mi az a tűzvédelem?

A tűzvédelem részletes szabályait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény határozza meg.

E törvény fogalmi szinten rögzíti (4. § b) pont), hogy a tűzvédelem a tűz elleni védekezést jelenti, amely gyűjtőfogalom magában foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását is.
Tűzvédelem
A tűzvédelmi jogszabályok betartásában tapasztalt szabálytalanságok, hiányosságok esetén a 177/1999. ( XII.8.) Korm. rendelettel módosított 116/1996.(VII.24.) Korm. rendelet alapján tűzvédelmi bírság szabható ki, melynek maximális összege akár a 3.000.000.- forintot is elérheti.
BÍRSÁG !

Melyek a gazdálkodók tűzvédelmi feladatai?

A tűzvédelmi törvény értelmében a gazdálkodó szervezetekkel szemben alapvetően az alábbi öt fő követelmény fogalmazható meg:

1 - Önmaguk kötelesek gondoskodni a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelemről
2 - Megfelelő biztonságot kell nyújtaniuk azoknak, akiket foglalkoztatnak
3 - Rendeltetésszerű működésük során ne jelentsenek tűz- és robbanásveszélyt a környezetükre
4 - Az általuk létrehozott termékek, illetőleg szolgáltatásaik - ha azokat megfelelően veszik igénybe - ne veszélyeztessék a fogyasztót
5 - Teremtsék meg a tevékenységük során keletkezhető tűz és műszaki baleset észlelésének, jelzésének, eloltásának, elhárításának szervezeti, szervezési, személyi és tárgyi feltételeit.

Tehát a gazdálkodó szerveknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban és műszaki követelményekben meghatározott tűzvédelmi előírások megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Az üzemeltetőnek, illetve a tulajdonosnak e kötelezettsége körében fontos feladatai vannak, amelyek teljesítéséről a tűz- és robbanásveszély mértékétől függően megfelelő szervezetettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy segítségével kell gondoskodniuk. Mivel ilyen képesítéssel rendelkezem, (Felsőfokú munkavédelmi szakértő, munkabiztonsági tanácsadó - 6/2000. OMKTK; Munkabiztonsági szakértő - 320/2006.; Tűzvédelmi előadó - IV-386/2007.), a tűzvédelem területén különösen az alábbi feladatok ellátását vállalom. 

Milyen konkrét intézkedésekre van szükség?

- Ki kell alakítani a tűzvédelemről történő gondoskodás stratégiáját, programját, amelynél alapkövetelmény a hatályos tűzvédelmi előírások megtartása. Ennek során összhangot kell találni a biztonságos működés és a gazdálkodó szerv gazdasági, piaci érdekei között.

-
Fel kell mérni, számba kell venni a működés során reálisan előfordulható tűzvédelmi, biztonsági kockázatokat.

-
A 35/1996 (XII.29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján kötelező feladat a legalapvetőbb tűzkockázati elemek értékelése, amelynek a legfontosabb eleme a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása.

        (Tűzveszélyességi osztályok:
            „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” – jelzése: „A”
            „Tűz- és robbanásveszélyes” – jelzése: „B”
            „Tűzveszélyes” – jelzése: „C”
            „Mérsékelten tűzveszélyes” – jelzése: „D”
            „Nem tűzveszélyes” – jelzése: „E”)

- A gazdálkodóknak - amennyiben ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi  szálláshelyeken - Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, amelynek a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben meghatározott esetekben mellékéletét képezi a Tűzriadó Terv.

-
 A helység bejáratánál jól látható helyen a tűz- és robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát, feliratot kell elhelyezni. A létesítményben, helyiségben csoportosan elhelyezett elektromos kapcsolók funkcióját és a feszültség értékét, valamint a ki- és bekapcsolás helyzetét eltávolíthatatlan felirattal kell jelölni. Az áramtalanító főkapcsolóra szintén ezek az előírások vonatkoznak.

-
A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

    Típusai:
                Előzetes oktatás
                Rendkívüli oktatás
                Idegen dolgozók oktatása

Kezdőoldal